Nhà hàng Chay Mãn Tự (Mãn Tự Vegetarian Restaurant)

Vegan Options -
Have You Been to This Restaurant? Write a Review

About Nhà hàng Chay Mãn Tự (Mãn Tự Vegetarian Restaurant)

Nhà hàng Chay Mãn Tự (Mãn Tự Vegetarian Restaurant) is a vegan-friendly restaurant in , Thành phố Hồ Chí Minh.

Travelers who viewed Nhà hàng Chay Mãn Tự (Mãn Tự Vegetarian Restaurant) also viewed

Ẩm thực chay Tạ Ơn
Hủ tiếu Chay Mỹ Tho
Âu Lạc
Quán chay Thiên Ý
Quán ăn chay Nhường Trà

Review Nhà hàng Chay Mãn Tự (Mãn Tự Vegetarian Restaurant)!

Business Owners

Verified owners can unlock controls for their Nomad Vegan business listing. To unlock your business owner controls, claim this listing

Hours

Monday: 7:00 AM - 10:00 PM
Tuesday: 7:00 AM - 10:00 PM
Wednesday: 7:00 AM - 10:00 PM
Thursday: 7:00 AM - 10:00 PM
Friday: 7:00 AM - 10:00 PM
Saturday: 7:00 AM - 10:00 PM
Sunday: 7:00 AM - 10:00 PM